Senice

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Senice, Obecní úřad Senice

2.Důvod a způsob založení

Obec Senice je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo – 5 členů

Státní správa:

Václav Novák – starosta Ing.Eva Nechvílová – místostarosta

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Senice Hlavní 25 29001 Senice 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Senice Senice 25 290 01 Senice 4.3. Úřední hodiny Úřední hodiny jsou každou středu od 17.00 do 19.00 hod. V tuto dobu jsou na obecním úřadu přítomni, mimo administrativní pracovnice, starosta nebo místostarostka. Pokud občané potřebují vyřídit nějakou drobnost nebo potřebují zanechat nějaké dokumenty na obecním úřadě, mohou tak učinit prakticky každý den, protože administrativní pracovnice tam dopoledne bývá. Je ovšem lepší si to nejdříve ověřit telefonicky. 4.4. Telefonní čísla Telefon na OU – +420 325 652 042 Mobil starosta – +420 602 225 255 4.5. Čísla faxu 4.6. Adresa internetové stránky oficiální: www.senice.cz – zobrazit 4.7. Adresa e-podatelny e-podatelna: obec@senice.cz – zobrazit pravidla elektronické podatelny – zobrazit 4.8. Další elektronické adresy 4.9. Datová schránka ID ISDS: xh2ajin 4.10. Profil veřejného zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz – zobrazit 4.11. Registr smluv https://www.vhodne-uverejneni.cz – zobrazit

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 36525191, kód banky: 0100 KB a.s., Nymburk

6. Identifikační čísla

IČO: 00876038 Kód obce: 537799

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů – Územní plán obce – zobrazit – Vydané obecně závazné vyhlášky – zobrazit – Požární řád – zobrazit – Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech – zobrazit – První kroky v krizové situaci – zobrazit Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Senice 8.2. Rozpočet Rozpočet na rok 2021 – zobrazit Rozpočet na rok 2020 – zobrazit Rozpočet na rok 2019 – zobrazit Rozpočet na rok 2018 – zobrazit Rozpočet na rok 2017 – zobrazit Rozpočet na rok 2016 – zobrazit Rozpočet na rok 2015 – zobrazit Rozpočet na rok 2014 – zobrazit příslušná rozpočtová opatření daného kalendářního roku naleznete v sekci ROZPOČET OBCE – zobrazit

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – zobrazit

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání – zobrazit

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky – zobrazit 12. Formuláře Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Senice, nebo v záložce – dokumenty ke stažení – zobrazit.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Senice. Informace jsou také k dispozici na www stránkách Středočeského kraje – portál krizového řízení, dále pak na HZS Středočeského kraje – OČMU

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy – zobrazit. 14.2. Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky obce – zobrazit.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy sazebník úhrad – zobrazit. 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv 16.2. Výhradní licence V současné době nejsou obcí Pátek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2014 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2015 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2016 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2017 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2018 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2019 – zobrazit Výroční zpráva za rok 2020 – zobrazit

18. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, poučení o právech subjektu údajů, výroční zprávy – zobrazit