Senice

Úřad

Formuláře ke stažení

Finance, rozpočty a poplatky

Samospráva a informace o GDPR

Poskytování informací ze zákona

Obec Senice, Obecní úřad Senice

Obec Senice je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Samospráva:

Zastupitelstvo – 5 členů

Státní správa:

Václav Novák – starosta
Ing.Eva Nechvílová – místostarosta

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
29001 Senice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Senice
Senice 25
290 01 Senice

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou každou středu od 17.00 do 19.00 hod.
V tuto dobu jsou na obecním úřadu přítomni, mimo administrativní pracovnice, starosta nebo místostarostka.
Pokud občané potřebují vyřídit nějakou drobnost nebo potřebují zanechat nějaké dokumenty na obecním úřadě, mohou tak učinit prakticky každý den, protože administrativní pracovnice tam dopoledne bývá. Je ovšem lepší si to nejdříve ověřit telefonicky.

4.4. Telefonní čísla

Telefon na OU – +420 325 652 042
Mobil starosta – +420 602 225 255

4.5. Adresa internetové stránky

Oficiální: www.senice.cz
Informace: infosenice@gmail.com – Mailová adresa pro všeobecé informace a info rozesílané občanům na základě souhlasu s informacemi obecního úřadu. Také pro příjem různých nabídek nebo větších, většinou grafických dokmentů.

4.6. Adresa podatelny

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
Senice 29001

4.7. Elektronická sdresa podatelny

E-podatelna: obec@senice.cz
pravidla elektronické podatelny – doplnit

4.8. Datová schránka

ID ISDS: xh2ajin

Číslo účtu: 36525191
Kód banky: 0100
KB a.s., Nymburk

IČO: 00876038
Kód obce: 537799

DIČ: obec není plátcem DPH

8.1. Seznamy hl. dokumentů

– Územní plán obce – doplnit

Vydané obecně závazné vyhlášky

Odkaz na výpis vyhlášek

 

 

– Požární řád – doplnit
– Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech – doplnit
– První kroky v krizové situaci – doplnit
+ další doplnit
Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Senice

8.2. Rozpočet

  • Rozpočet na rok 2021 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2020 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2019 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2018 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2017 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2016 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2015 – zobrazit
  • Rozpočet na rok 2014 – zobrazit

příslušná rozpočtová opatření daného kalendářního roku naleznete v sekci ROZPOČET OBCE – zobrazit

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Kontakty pro příjem podání

Poštovní adresa
Podatelna
Datová schránka
Elektronickou adresou podatelny

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Sbírka zákonů
doplnit

11.2. Vydané právní předpisy

doplnit

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

doplnit

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nebylo dosud vydáno

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou využívány

13.2 Výhradní licence

Nejsou využívány

Podatelna, e-podatelna, formulář

Úřední deska

Dokumenty, archiv

Static text part before First line 2nd line last line