HS Jeřábník

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO JEŘÁBNÍK OZNAMUJE, ŽE VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA SE KONÁ DNE 19.3.2022 V ÚMYSLOVICÍCH V SÁLE MÍSTNÍ SOKOLOVNY.

PROGRAM SCHŮZE

  • ZPRÁVA STAROSTY HS
  • ZPRÁVA O MYSLIVECKÉM HOSPODAŘENÍ
  • ZPRÁVA FINANČNÍHO HSPODÁŘE
  • VOLBA STAROSTY HS
  • VOLBA MÍSTOSTAROSTY HS
  • VOLBA ČLENŮ VÝBORU A JEHO DOPLNĚNÍ
  • DISKUSE
  • USNESENÍ
  • ZÁVĚR